Implementarea acestui proiect aduce o contributie semnificativa la atingerea obiectivelor Strategiei de Ocupare si a Liniilor Directoare Integrate pentru Cresterea Economica si Ocupare. Procesul de globalizare recomanda o noua pozitionare a universitatilor in cadrul mediului economic si social de la nivelul Uniunii Europene. Competitivitatea economica a unei regiuni este determinata direct de nivelul de pregatire profesionala a fortei de munca si de capacitatea de implementare a noilor tehnologii in cadrul proceselor de productie. Un rol important in cresterea competivitatii absolventilor de invatamant superior il are armonizarea pregatirii teoretice cu pregatirea practica.
Principalele probleme cu care se confrunta studentii absolventi la integrarea pe piata muncii sunt date de: lipsa experientei si lipsa pregatirii practice. In ciuda cunostintelor teoretice solide pe care acestia le-au asimilat in facultate, se confrunta cu reale dificultati practice, ce rezulta din faptul ca accentul pus pe stagii  de pregatire practica in perioada studiilor este insuficient, iar programele de pregatire practica nu abordeaza diversitatea situatiilor profesionale.
In acest stadiu de dezvoltare economica un element important al noii strategii de modernizare a mediului universitar la nivel european este dezvoltarea de parteneriate structurate cu firme si institutii publice. Noua orientare trebuie sa asigure dezvoltarea universitatilor, astfel incat acestea sa fie capabile sa raspunda nevoilor pietei si competitiei stiintifice tot mai acerbe.
Prin efectuarea stagiului de practica la un potential angajator, proiectul creste gradul de adaptabilitate la cerintele primului loc de munca, astfel contribuind la consolidarea sanselor de angajare ale studentului si mentinerea lui pe piata fortei de munca, deoarece prin angajarea studentului ce a efectuat stagiul de practica la el in firma/institutie, angajatorul reduce costurile de timp si va diminua cheltuielile acordate formarii profesionale ale unui angajat nou. Potrivit POSDRU, abilitatile si competentele dobandite de tineri nu sunt intotdeauna pe deplin relevante pentru cererea de pe piata muncii, ceea ce contribuie de asemenea la rata ridicata a somajului, de aceea furnizarea unei oferte relevante pentru piata muncii, prin sistemul educatie si formare profesionala initiala, va contribui la diminuarea somajului in randul tinerilor.
Prin intermediul acestui proiect se urmareste sincronizarea dintre cunostintele teoretice pe care studentii le-au acumulat in decursul anilor de pregatire in cadrul facultatii si aspectele practice dezvoltate in urma efectuarii stagiilor de practica in cadrul firmelor/institutiilor din domeniu. Astfel, prin participarea studentilor la stagiile de pregatire practica se va stimula si cresterea relevantei competentelor obtinute in procesul de educatie, dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa, in vederea unei mai bune insertii pe piata muncii, in acest fel proiectul aducand un aport important la diminuarea somajului in randul acestei categorii de varsta.
Activitatile proiectului vor contribui la dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii, toate acestea fiind prioritati nationale de dezvoltare.
Activitatile din cadrul proiectului se adreseaza unui numar de 360 de studenti din cadrul specializarilor geografie, cartografie, planificare teritoriala, hidrologie-meteorologie si geografia turismului. Aceste activitati sunt destinate sa compenseze nevoia acestora de experienta profesionala pentru o inserie cat mai buna pe piata muncii dupa finalizarea studiilor.
News:
UPDATE 2 : PREMII GEOCHOICE S-au afisat rezultatele concursului de premiere . accesati pagina STUDENTI / CONCURSURI PREMIERE


Sus

loading